Publikacje KABAŁA Publikacje

A OBRAZ PRZYSZŁOŚCI

Termin Kabała wywodzi się z hebrajskiego i oznacza „otrzymywanie, przyjmowanie”. Starożytne ludy żydowskie od samego początku zastanawiały się nad najważniejszym pytaniem w dziejach ludzkości, czyli pytaniem o początek świata. To dzięki nim narodziła się idea Kabały jako drogi do poznania odpowiedzi na fundamentalne pytanie w życiu człowieka. Podobno historia Kabały zapisana jest w początkach świata, kiedy to Bóg objawił ją Aniołom, a oni przekazali ją Adamowi, pierwszemu człowiekowi.

Jednak czym jest tak naprawdę Kabała? Wszystko co nas otacza, cała nasza materialność została stworzona przez Boga, który oprócz naszego świata, dał początek innym królestwom duchowym. Całe dzieło stworzenia miało na celu obdarzyć wszelkie istnienie nieskończoną radością i duchową satysfakcją. Określa się to mianem „zamysłu stworzenia”. Jednakże, by osiągnąć cel jakim jest bezmierna błogość, należy przejść trudną drogę ku wewnętrznej doskonałości na podobieństwo Stwórcy. Na samym końcu drogi do boskiego ideału, osiągniemy ostateczne naprawienie i połączymy się ze Stwórcą.

Kabałę z początku przekazywano ustnie, następnie wszystkie świadectwa spisano i ujęto w formę kart. Poznając Kabałę zbliżamy się do samego Stwórcy, który zawarł w niej swoje nauki. Dzięki niej poznamy odpowiedzi na pytania o przeszłość, teraźniejszość, ale przede wszystkim dowiemy się, co ukrywa przed nami przyszłość, której tajemnice zazwyczaj dostępne są tylko niektórym.

Drzewo Życia to punkt centralny Kabały. Rosło w środku Edenu, a skosztowanie jego owocu zapewniłoby nieśmiertelność każdemu. Drzewo Życia obrazuje w jaki sposób powstał oraz jak funkcjonuje nasz Wszechświat, przeszłość, przyszłość i teraźniejszość każdego materialnego czy duchowego świata. Ludzie dążą do poznania, dlatego zaczęli interesować się Kabałą. W końcu dostrzeżono podobieństwa między Tarotem a Kabałą i połączono je, tworząc karty do przepowiadania przyszłości, które również ukazują drogę do uzyskania duchowego oświecenia. Drzewo Życia składa się z dziesięciu sefirot, czyli dziesięciu emanacji boskiego światła, które można porównać do kolejnych etapów poznania wszechmocnego i wszechwiedzącego Boga. Każdy sefir posiada swoją nazwę: Keter – Korona, Chochma – Mądrość, Bina – Zrozumienie, Chesed – Łaska, Gewura – Srogość, Tiferet – Piękno, Necach – Zwycięstwo, Hod – Chwała, Jesod – fundament, Malchut – Królestwo.

Dzisiaj Kabałę można przedstawić za pomocą kart. Do rozkładu wykorzystujemy talię klasyczną, składającą się z pięćdziesięciu dwóch kart, które odpowiadają ilości tygodni w roku. Można również posłużyć się dwunastoma karcianymi figurami, które odpowiadają dwunastu miesiącom w roku. Karty mają dwa kolory: czerwony jako kolor pozytywny oraz czarny, zazwyczaj będący kolorem neutralnym, jednak w przypadku kiedy przeważa nad kolorem czerwonym ma wydźwięk negatywny, przeczący. Czerwony, czyli kiery i karo, to kolor aktywny, który symbolizuje świadome decyzje i aktywne podejmowanie niezbędnych działań. Natomiast kolor czarny, czyli trefle i piki, przede wszystkim obrazuje sferę emocjonalną i uczuciową, wskazuje nasze ukryte pragnienia i odczucia. Pytanie, które chcemy zadać kartom musi być konkretne i silne. Jeżeli odpowiednio intensywnie będziemy myśleć o swoim pytaniu, odpowiedź na nie ukaże się w kartach.

W interpretacji rozkładu ważne jest, aby pamiętać, że poszczególne kolory symbolizują cztery pory roku: kier – lato, trefl – jesień, pik – zimę i karo – wiosnę. Jednak podczas wielu rozkładów porównuje się je do czterech żywiołów, gdyż to one najlepiej przedstawiają cechy charakteru danego człowieka. Ponadto trzeba pamiętać, że dama przedstawia kobietę, a król – mężczyznę. Pozostałe karty dobierane są według symbolu. Karo opisuje kwestie związane z finansami i pracą. Trefl przedstawia sferę emocjonalną i zdrowotną, charakter oraz ukryte głęboko marzenia i pragnienia. Pik z kolei mówi nam jakie działania musimy podjąć, by dojść do wyznaczonych celów. Możemy również dowiedzieć się co myślą o nas przełożeni. Kier obrazuje wszystko co jest związane z miłością, czyli sferą uczuciową.