Publikacje WPŁYW KSIĘŻYCA Publikacje

I JEGO FAZ NA ZIEMSKIE ŻYCIE CZŁOWIEKA

Księżyc jest naturalnym satelitą Ziemi zwanym potocznie Srebrnym Globem. Obiega Ziemię w czasie krótszym niż 28 dni. Ten okres został nazwany miesiącem gwiazdowym. Powstało kilka teorii traktujących o pochodzeniu Księżyca. Niegdyś wierzono, że to oderwany kawałek skorupy ziemskiej. Jednak współcześni uczeni przedstawiają tzw. teorię wielkiego zderzenia, która mówi, że powstał on w konsekwencji zderzenia Ziemi z planetą wielkości Marsa.

Pierwszą podobiznę Księżyca odkryto we wschodniej Irlandii 3000 lat p.n.e., w miejscowości Knowth. Od wieków Księżyc stanowi inspirację nie tylko dla zwykłych ludzi czy uczonych, ale również zajmuje umysł wielu artystów, twórców i pisarzy. Nie sposób zaprzeczyć wpływom jakie Księżyc wywiera na funkcjonowanie planety, ale też na życie człowieka. Średniowieczni astrologowie wierzyli, że dzieci, które przyszły na świat pod wpływem Księżyca będą w przyszłości chwiejne emocjonalnie, kapryśne, lecz także sprytne i niezależne. Słońce przedstawia czystą energią życia, a Księżyc – esencję wszelkich emocji i Twoje wewnętrzne „ja”. Ten nadzwyczajny satelita ma wpływ na ukrytą w Tobie intuicję, wyraża się poprzez emocje oraz jest symbolem matki i jej relacji z dzieckiem. Srebrny Glob to jeden z najważniejszych elementów kosmogramu i zawiera opis uczuciowych czy emocjonalnych reakcji na różnorakie zdarzenia w naszym życiu, często uważany za symbol ukrytych stron ludzkiej natury. Panuje nad znakiem Raka, a jego domem jest dom czwarty.

Ziemia i Księżyc są położone w bliskiej odległości, dlatego jesteśmy w stanie zobaczyć tarczę Księżyca z powierzchni naszej planety. Ziemia i Księżyc od dawna pozostają w niezwykłej relacji, chociażby grawitacja Srebrnego Globu wpływa na morskie pływy. Astrologowie natomiast uważali, że to ziemski wysłannik, który kieruje światło słoneczne na Ziemię. Podczas miesięcznej wędrówki Księżyca można zaobserwować różne jego fazy. Pierwsza faza to Nów – wtedy Księżyc jest niewidoczny z powierzchni naszej planety. Znajduje się w koniunkcji ze Słońcem, położony między nim a Ziemią. Następna faza została nazwana Pierwszą Kwadrą. Ziemia, Księżyc i Słońce tworzą wspólnie kąt prosty, a Księżyc dąży do Pełni. Z Ziemi widoczna jest wschodnia część Srebrnego Globu. W kolejnej fazie Księżyc znajduje się po przeciwnej niż Słonce stronie Ziemi, co zwiastuje nastanie Pełni – najbardziej zagadkowej fazy Księżyca. Ostatnia Kwadra jest ostatnią fazą, w której możemy podziwiać zachodnią połowę tarczy Księżyca.

Księżyc nie tylko oddziałuje na funkcjonowanie Ziemi, ale również na jej mieszkańców. Pełnia ma wpływ na wzrost płodności oraz stan psychiczny człowieka. Jesteśmy wtedy bardziej podatni na stres oraz wyzwalamy swoją zmysłową, namiętną naturę. Fazy Księżyca mogą mieć związek z nasileniem krwotoków osób z wrzodami żołądka, a nawet zaburzeniami w układzie sercowo-krążeniowym. Dlatego nie lekceważmy siły Księżyca, ale postarajmy się zrozumieć związek jaki tworzy z nami.